LIFE COACHING - PRIVAT EN TIL EN

Jeg trener kun noen få utvalgte og har fokus på å skape de beste resultatene. Jeg ønsker heller å følge opp noen tett framfor å ha flest mulig kunder da jeg har fokus på kvalitet framfor kvantitet. Jeg trener i hovedsak mine faste coachingkunder på et privat studio på Frogner hvor vi kan trene uforstyrret og privat med full fokus på deg og din utvikling. Jeg har de siste 10 årene primært coachet gründere og næringslivsledere som har en svært hektisk hverdag og som setter pris på taushetsplikt og privatliv.

Jeg har hatt venteliste siden 2011, men det hender det hender det åpner seg muligheter. Jeg prioriterer deg som virkelig er motivert for å gjøre en endring og er villig til å gjøre det som skal til. Det har nallerede startet fylle seg opp fra januar 2023.