Dagens harryhandel 

  
  
Dagens handleliste: 

 
  
 God planlegging og gode forberedelser har alt å si om du vil ha gode resultater og nå dine mål.